اسناد رایگان را دانلود کنید و مطالعه خود را آسانتر کنید

بیش از 1000 سند و یادداشت توسط دانشجویان جامعه ما به اشتراک گذاشته شده و توسط دانشگاه ها و دانشکده ها سازماندهی شده است

جستجو

اسناد مورد نیاز خود را جستجو کنید

دانلود

بهترین و کاربردی‌ترین مقالات را دانلود کنید و با مطالعه بیشتر اطلاعات خود را گسترش دهید

اشتراک گذاری

اسناد خود را به اشتراک بگذارید و امتیاز کسب کنید

[facetwp selections=”true”]

نام بنا:   معمار:   مکان بنا: مصالح: آجر

رایگان – خرید

آنالیز سایت دانشجویی ۱ نام درس:  طرح ۱ دانشجویان :  صابر ماهانی دانشگاه:  آزاد اسلامی واحد کرمان نیمسال:  

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۴

رایگان – خرید

نام بنا:  سایه پود معمار:  faeze hadian Iman derakhshan مکان بنا:  تهران.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۲ نام بنا: shreyas retreat معمار:  the purple Ink Studio مکان بنا: India مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۱

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۰

رایگان – خرید

نام بنا: مجموعه اداری تجاری ترمه : معمار:  farshad mehdizadeh ahmad bathaei مکان بنا: همدان.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۸ نام بنا: lubango centre معمار:  promontorio مکان بنا:  angola مصالح: آجر

رایگان – خرید

نام بنا:   معمار:   مکان بنا: مصالح: آجر

رایگان – خرید

آنالیز سایت دانشجویی ۱ نام درس:  طرح ۱ دانشجویان :  صابر ماهانی دانشگاه:  آزاد اسلامی واحد کرمان نیمسال:  

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۴

رایگان – خرید

نام بنا:  سایه پود معمار:  faeze hadian Iman derakhshan مکان بنا:  تهران.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۲ نام بنا: shreyas retreat معمار:  the purple Ink Studio مکان بنا: India مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۱

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲۰

رایگان – خرید

نام بنا: مجموعه اداری تجاری ترمه : معمار:  farshad mehdizadeh ahmad bathaei مکان بنا: همدان.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۸ نام بنا: lubango centre معمار:  promontorio مکان بنا:  angola مصالح: آجر

رایگان – خرید

Year

Country

نوع مصالح نما

با آپلود مقاله های خود امتیاز کسب کنید!
اسناد خود را بارگذاری کرده و ذخیره کنید!