اسناد رایگان را دانلود کنید و مطالعه خود را آسانتر کنید

بیش از 1000 سند و یادداشت توسط دانشجویان جامعه ما به اشتراک گذاشته شده و توسط دانشگاه ها و دانشکده ها سازماندهی شده است

جستجو

اسناد مورد نیاز خود را جستجو کنید

دانلود

بهترین و کاربردی‌ترین مقالات را دانلود کنید و با مطالعه بیشتر اطلاعات خود را گسترش دهید

اشتراک گذاری

اسناد خود را به اشتراک بگذارید و امتیاز کسب کنید

[facetwp selections=”true”]

ساختمان آجری ۱۷ نام بنا: south asian Human Right Documentation Centre معمار:  anagram architect مکان بنا: india مصالح:  آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۶ نام بنا:true talker معمار:  |Studioninedots مکان بنا:amsterdam مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۵ نام بنا:NDC house   معمار: tropical space co.itd مکان بنا:vietnam

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۴ نام بنا: ۳/۱ building معمار:  sosu architecture مکان بنا: south korea مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۳

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۲

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۱ نام بنا: ساختمان مسکونی سعادت آباد معمار: محسن کاظمیان فرد  مکان بنا: تهران.ایران آجر  مصالح:

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۰

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۹ نام بنا: arghavan family apartment معمار:  alidoost and partners مکان بنا: تهران ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۸

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۷ نام بنا: خانه کاوه (نوسازی) معمار:  pargar architecture design studio مکان بنا: تهران.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۶

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۷ نام بنا: south asian Human Right Documentation Centre معمار:  anagram architect مکان بنا: india مصالح:  آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۶ نام بنا:true talker معمار:  |Studioninedots مکان بنا:amsterdam مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۵ نام بنا:NDC house   معمار: tropical space co.itd مکان بنا:vietnam

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۴ نام بنا: ۳/۱ building معمار:  sosu architecture مکان بنا: south korea مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۳

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۲

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۱ نام بنا: ساختمان مسکونی سعادت آباد معمار: محسن کاظمیان فرد  مکان بنا: تهران.ایران آجر  مصالح:

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱۰

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۹ نام بنا: arghavan family apartment معمار:  alidoost and partners مکان بنا: تهران ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۸

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۷ نام بنا: خانه کاوه (نوسازی) معمار:  pargar architecture design studio مکان بنا: تهران.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۶

رایگان – خرید

Year

Country

نوع مصالح نما

با آپلود مقاله های خود امتیاز کسب کنید!
اسناد خود را بارگذاری کرده و ذخیره کنید!