اسناد رایگان را دانلود کنید و مطالعه خود را آسانتر کنید

بیش از 1000 سند و یادداشت توسط دانشجویان جامعه ما به اشتراک گذاشته شده و توسط دانشگاه ها و دانشکده ها سازماندهی شده است

جستجو

اسناد مورد نیاز خود را جستجو کنید

دانلود

بهترین و کاربردی‌ترین مقالات را دانلود کنید و با مطالعه بیشتر اطلاعات خود را گسترش دهید

اشتراک گذاری

اسناد خود را به اشتراک بگذارید و امتیاز کسب کنید

[facetwp selections=”true”]

ساختمان آجری ۵ نام بنا:  brick curtain studio معمار:firkin studio مکان بنا: India

رایگان – خرید

ساختمان آجری۴ نام بنا:  church of cristo obrero معمار:  eladio dieste مکان بنا: Atlantida مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری۳ نام بنا: سرای آجرگردان معمار:  فرهاد میرزایی مکان بنا: اراک.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱ نام بنا: ساختمان مسکونی سعادت آباد معمار:  محسن کاظمیان فرد مکان بنا: تهران.ایران مصالح: آجر  

رایگان – خرید

A BCI Platform Supporting AAL Applications Abstract: Brain Computer Interface (BCI) technology can provide users lacking voluntary muscle control with an augmentative communication channel, based on…

رایگان – خرید

  Wei Tuck Lee, Affiliation: Universiti Tunku Abdul Rahman Email  Humaira Nisar, Affiliation: Universiti Tunku Abdul Rahman   Email  Aamir S. Malik, Affiliation:University Technology PETRONAS,  Email Kim…

رایگان – خرید

۱. Xiaoke Chaia, Affiliation: Beijing Advanced Innovation Center for Biomedical Engineering, School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University, Beijing 100191,China  Email: 2.Zhimin Zhang, Affiliation:…

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۵ نام بنا:  brick curtain studio معمار:firkin studio مکان بنا: India

رایگان – خرید

ساختمان آجری۴ نام بنا:  church of cristo obrero معمار:  eladio dieste مکان بنا: Atlantida مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری۳ نام بنا: سرای آجرگردان معمار:  فرهاد میرزایی مکان بنا: اراک.ایران مصالح: آجر

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۲

رایگان – خرید

ساختمان آجری ۱ نام بنا: ساختمان مسکونی سعادت آباد معمار:  محسن کاظمیان فرد مکان بنا: تهران.ایران مصالح: آجر  

رایگان – خرید

A BCI Platform Supporting AAL Applications Abstract: Brain Computer Interface (BCI) technology can provide users lacking voluntary muscle control with an augmentative communication channel, based on…

رایگان – خرید

  Wei Tuck Lee, Affiliation: Universiti Tunku Abdul Rahman Email  Humaira Nisar, Affiliation: Universiti Tunku Abdul Rahman   Email  Aamir S. Malik, Affiliation:University Technology PETRONAS,  Email Kim…

رایگان – خرید

۱. Xiaoke Chaia, Affiliation: Beijing Advanced Innovation Center for Biomedical Engineering, School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University, Beijing 100191,China  Email: 2.Zhimin Zhang, Affiliation:…

رایگان – خرید

Year

Country

نوع مصالح نما

با آپلود مقاله های خود امتیاز کسب کنید!
اسناد خود را بارگذاری کرده و ذخیره کنید!