ساختمان آجری ۲۲
نام بنا: shreyas retreat
معمار:  the purple Ink Studio
مکان بنا: India
مصالح: آجر

رایگان – خرید